یافتن محصولات و سرویس ها

فضای هاست
پهنای باند ماهیانه
کنترل پنل
دامنه
زیر دامنه
آدرس ایمیل
اکانت FTP
بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2019
فضای ایمیل
فضای بانک اطلاعاتی
سرور
1GB Iran
6,900,000ریال سالانه
1024 مگابایت
نامحدود
SolidCP
۱ عدد
۱۰ عدد
۱۰ عدد (MailEnable)
۱ عدد
۱عدد
1۰ گیگابایت
1024 مگابایت
ایران2GB Iran
9,900,000ریال سالانه
2048 مگابایت
نامحدود
SolidCP
۱ عدد
۱۰ عدد
۱۰ عدد (MailEnable)
۱ عدد
۱عدد
1۰ گیگابایت
2048 مگابایت
ایران5GB Iran
16,900,000ریال سالانه
5120 مگابایت
نامحدود
SolidCP
۱ عدد
۱۰ عدد
۱۰ عدد (MailEnable)
۱ عدد
۱عدد
1۰ گیگابایت
5120 مگابایت
ایران10GB Iran
30,900,000ریال سالانه
10240 مگابایت
نامحدود
SolidCP
۱ عدد
۱۰ عدد
۱۰ عدد (MailEnable)
۱ عدد
۱عدد
1۰ گیگابایت
10240 مگابایت
ایران30GB Iran
60,900,000ریال سالانه
30720 مگابایت
نامحدود
SolidCP
۱ عدد
۱۰ عدد
۱۰ عدد (MailEnable)
۱ عدد
۱عدد
1۰ گیگابایت
30720 مگابایت
ایران