میزبانی وب اشتراکی ویندوز

 • 1GB

  • 1024 مگابایت فضای هاست
  • 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • SolidCP کنترل پنل
  • ۱ عدد دامنه
  • ۱۰ عدد زیر دامنه
  • ۱۰ عدد (MailEnable) آدرس ایمیل
  • ۱ عدد اکانت FTP
  • ۱عدد بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2016
  • 1۰ گیگابایت فضای ایمیل
  • 1024 مگابایت فضای بانک اطلاعاتی
  • آلمان سرور
 • 2GB

  • 2048 مگابایت فضای هاست
  • 20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • SolidCP کنترل پنل
  • ۱ عدد دامنه
  • ۱۰ عدد زیر دامنه
  • ۱۰ عدد (MailEnable) آدرس ایمیل
  • ۱ عدد اکانت FTP
  • ۱عدد بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2016
  • 1۰ گیگابایت فضای ایمیل
  • 1024 مگابایت فضای بانک اطلاعاتی
  • آلمان سرور
 • 500MB

  • ۵۰۰ مگابایت فضای هاست
  • 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • SolidCP کنترل پنل
  • ۱ عدد دامنه
  • ۱۰ عدد زیر دامنه
  • ۱۰ عدد (MailEnable) آدرس ایمیل
  • ۱ عدد اکانت FTP
  • ۱عدد بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2016
  • 1۰ گیگابایت فضای ایمیل
  • 500 مگابایت فضای بانک اطلاعاتی
  • آلمان سرور

Powered by WHMCompleteSolution