ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


برنامه های افزودنی را بر اساس طبقه بندی مرور کنید

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
1,850,000ریال
1 سال
1,850,000ریال
1 سال
1,850,000ریال
1 سال
.net
2,520,000ریال
1 سال
2,520,000ریال
1 سال
2,520,000ریال
1 سال
.org
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
.biz
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
.co
4,500,000ریال
1 سال
4,500,000ریال
1 سال
4,500,000ریال
1 سال
.info
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
.ir
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
.co.ir
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
.me new!
3,150,000ریال
1 سال
3,150,000ریال
1 سال
3,150,000ریال
1 سال
.asia new!
4,330,000ریال
1 سال
4,330,000ریال
1 سال
4,330,000ریال
1 سال
.blog new!
4,060,000ریال
1 سال
4,060,000ریال
1 سال
4,060,000ریال
1 سال
.uk new!
2,520,000ریال
1 سال
2,520,000ریال
1 سال
2,520,000ریال
1 سال
.mobi new!
2,760,000ریال
1 سال
2,760,000ریال
1 سال
2,760,000ریال
1 سال
.it new!
1,580,000ریال
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* TDLهای خاص و دامنه های اخیر را پاک نمی کند

Powered by WHMCompleteSolution