یافتن محصولات و سرویس ها

فضای هاست
پهنای باند ماهیانه
کنترل پنل
افزودن دامنه
پارک دامین
زیر دامنه
آدرس ایمیل
اکانت FTP
دیتابیس MySql
سرور
پلن S۵۰۰
4,900,000ریال سالانه
۵۰۰ مگابایت
۵۰ گیگابایت
CPanel
نا محدود
۱ عدد
۱ عدد
آلمانپلن S۱۰۰۰
7,200,000ریال سالانه
۱۰۰۰ مگابایت
۲۵ گیگابایت
CPanel
10 عدد
۱ عدد
۱ عدد
ایرانپلن S2000
9,200,000ریال سالانه
2۰۰۰ مگابایت
۲۵ گیگابایت
CPanel
نا محدود
۱ عدد
۲ عدد
آلمانپلن S۵GB
15,306,000ریال سالانه
۵ گیگابایت
۵۰ گیگابایت
CPanel
نا محدود
۱ عدد
۵ عدد
آلمانپلن S۱۰GB
24,000,000ریال سالانه
۱۰ گیگابایت
۱۰۰ گیگابایت
CPanel
نا محدود
۱ عدد
۱۰ عدد
آلمانپلن S15GB
28,800,000ریال سالانه
۱5 گیگابایت
نا محدود
CPanel
نا محدود
۱ عدد
۱۰ عدد
آلمان