یافتن محصولات و سرویس ها

فضای هاست
پهنای باند ماهیانه
کنترل پنل
افزودن دامنه
پارک دامین
زیر دامنه
آدرس ایمیل
اکانت FTP
دیتابیس MySql
سرور
پلن S۱۰۰
1,016,000ریال سالانه
۱۰۰ مگابایت
۱۰ گیگابایت
CPanel
نا محدود
۱ عدد
۱عدد
آلمان



پلن S۲۰۰
1,036,000ریال سالانه
۲۰۰ مگابایت
۲۰ گیگابایت
CPanel
نا محدود
۱ عدد
۱ عدد
آلمان



پلن S۵۰۰
2,900,000ریال سالانه
۵۰۰ مگابایت
۵۰ گیگابایت
CPanel
نا محدود
۱ عدد
۱ عدد
آلمان



پلن S۱۰۰۰
3,800,000ریال سالانه
۱۰۰۰ مگابایت
۲۵ گیگابایت
CPanel
10 عدد
۱ عدد
۲ عدد
آلمان



پلن S2000
6,800,000ریال سالانه
2۰۰۰ مگابایت
۲۵ گیگابایت
CPanel
نا محدود
۱ عدد
۲ عدد
آلمان



پلن S۵GB
9,306,000ریال سالانه
۵ گیگابایت
۵۰ گیگابایت
CPanel
نا محدود
۱ عدد
۵ عدد
آلمان



پلن S۱۰GB
15,000,000ریال سالانه
۱۰ گیگابایت
۱۰۰ گیگابایت
CPanel
نا محدود
۱ عدد
۱۰ عدد
آلمان