یافتن محصولات و سرویس ها

فضای هاست
پهنای باند ماهیانه
کنترل پنل
افزودن دامنه
پارک دامین
زیر دامنه
آدرس ایمیل
اکانت FTP
دیتابیس MySql
سرور
ایران ۱ گیگ
4,800,000ریال سالانه
۱۰۰۰ مگابایت
نامحدود(مصرف منصفانه)
CPanel
10 عدد
۱ عدد
۲ عدد
ایرانایران ۲ گیگ
6,800,000ریال سالانه
۲۰۰۰ مگابایت
نامحدود(مصرف منصفانه)
CPanel
10 عدد
۱ عدد
۲ عدد
ایرانایران ۵ گیگ
9,306,000ریال سالانه
۵۰۰۰ مگابایت
نامحدود(مصرف منصفانه)
CPanel
۲۰ عدد
۱ عدد
۳ عدد
ایرانایران ۱۰ گیگ
15,000,000ریال سالانه
۱۰۰۰۰ مگابایت
نامحدود(مصرف منصفانه)
CPanel
۲۰ عدد
۱ عدد
5 عدد
ایران